Geldersekade

Office building

Geldersekade

Facade upgrade + roof extension

De oude situatie

Het Chinese Medical Centre (CMC Tasly Group) is gevestigd in een voormalige drukkerij aan de Geldersekade in Amsterdam.

Het pand is gebouwd op de plek waar ooit vier grachtenpanden hebben gestaan. Aanvankelijk in één bouwlaag, later is hier nog een laag aan toegevoegd. De gevel van het gebouw wijkt daarmee sterk af van de andere gevels en detoneert in het straatbeeld.

Omdat het pand te klein werd en niet meer voldeed aan de behoeften ontstond de wens er nog eenmaal een laag aan toe te voegen.

De nieuwe situatie

De gevel wordt zoveel als mogelijk terug-gerestaureerd (orde 3). Hierdoor krijgt het gebouw een plint, maar dan wel een met het zakelijke karakter van het pand zelf. De tweede bouwlaag wordt door toevoeging van een kap de middenbouw.

Door een derde bouwlaag toe te voegen komt de gevel meer in evenwicht met de bestaande bouwhoogtes. Bovendien wordt het zo mogelijk om aan te sluiten bij de klassieke driedeling van de gevels van de Geldersekade. Maar dan wel op een manier die past bij zowel het gebouw zelf als het gevelbeeld van de Geldersekade. De dakopbouw is dus geen zelfstandig element maar een onderdeel van het gebouw geworden.

Project data

Team: Hans van den Berg, Joachim Karelse. Cliënt: CMC. Location: Amsterdam. Construction and physic advisor: B&V Raadgevend ingenieurs. Contractor: NHBG Year: 2020. Photography: Wouter van der Sar ©